• Home
  • Activiteiten
  • Blogs
  • Previews
  • Shop
  • Contact
  • FAQ
Twitter Facebook

Nadat we een aantal jaren mentees begeleid hebben, is het idee ontstaan om meerdere boeken te schrijven. Ondanks het feit dat daaraan grote groepen mensen meegewerkt hebben, realiseren we ons dat BDSM een onderwerp is waar heel diverse meningen en gedachten over bestaan. Wij zouden het prettig en nuttig vinden dat nog meer mensen hun informatie voor anderen beschikbaar stellen.

Een bundeling van dergelijke artikels zou later aanleiding kunnen geven tot de uitgave van een nieuw boek. Om je daarop niet te lang te laten wachten, komen hier artikels in preview te staan. Bij deze dus een open uitnodiging voor mensen die zelf iets wensen te schrijven. Dit uiteraard vanuit het gedachtengoed zoals beschreven in: Hoe zien wij mentoring?

Iedereen kan, uiteraard eigen geschreven, artikels (in Word-formaat) inzenden naar het mailadres stichtinginfobdsm @ gmail.com

Wij adviseren je daarbij de eigenschappen van dat Word-document leeg te maken. Desgewenst helpen we je daarbij voordat je een document instuurt.

Deze artikels moeten uiteraard een BDSM-gerelateerd onderwerp betreffen. Het kunnen teksten zijn die een bepaald facet of onderwerp behandelen, maar ook jouw ervaringen of visies op BDSM zijn welkom. We spreken samen met jou af welke auteursvermelding onder jouw bijdrage komt te staan en hoe je in de lijst van auteurs en editors vermeld wenst te worden. Jouw teksten worden, zonder jouw toestemming, door ons niet gebruikt voor andere doeleinden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de teksten die door derden aangeleverd zijn; dat zijn de oorspronkelijke auteurs zelf.